leon-MUZFKa_mttU-unsplash.jpg

DIGITALIZUJEME
ČESKÉ FIRMY

Představujeme projekt na podporu digitalizace malých a středních firem

O projektu

Projekt Digitalizace MSP je vlastní (nedotační) projekt AMSP ČR, následovník projektu: "Rok digitálního podnikání 2019". Projekt má ambici pomáhat českým firmám vyhledávat, zavádět a realizovat digitální inovace pro zvýšení produktivity a digitalizaci jejich produktů a služeb. Připravujeme řadu vzdělávacích aktivit, road show s představením zajímavých technologií pro malé a střední firmy a mnohem více.

Hlavní témata projektu

Řemeslo 4. 0

Obchod a retail 4. 0

Služby 4. 0

Průmysl 4. 0

Farma 4. 0

Firma 4. 0

team-3373638_1920.jpg

Digitalizace MSP je vlastní (nedotační) projekt Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR). Asociace byla založena v r. 2001 a je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Zastřešuje malé

a střední podniky (MSP), živnostníky a dále spolky, cechy

a sdružení zastupující konkrétní profesní zájmy malých podnikatelů. 

Prostřednictvím odborných výborů je připomínkovým

a podpůrným místem pro exportní politiku, výzkum, vývoj

a inovace, financování, daně, sociální politiku, dotace

a vzdělávání. Hlavní aktivity směřuje asociace do deseti skupin malého a středního podnikání: digitalizace v podnikání, začínající podnikatelé, rodinné firmy, řemeslníci, ženy v podnikání, obchodní provozovny, malé restaurace, drobní pěstitelé a podnikatelé na venkově, podnikatelé 55+. 

Projekt Digitalizace MSP naplňuje Cíle udržitelného rozvoje

AMSP ČR se svou činností v projektu soustředí na vyšší ekonomickou produktivitu, a to především zaměřením se na odvětví s vysokou přidanou hodnotou (SDGs 8.2); a na politiky, které podporují vznik a růst mikropodniků a MSP (SDGs 8.3). AMSP ČR tak přispívá k podpoře trvalého, inkluzivního a udržitelného hospodářského růstu (SDGs Cíl 8).

Asociace malých

a středních podniků

a živnostníků České republiky

Hledáme komerční partnery

Hledáme firmy, které chtějí podpořit digitalizaci českých firem a pomoci tak k jejich růstu. Projekt Digitalizace MSP je nedotační projekt asociace, v rámci kterého připravujeme aktivity k projektu na základe finanční podpory komerčních partnerů. Aktuálně v projektu nemáme v roce 2021 komerční partnery, proto je projekt dočasně pozastaven. V případě zájmu o partnerství nás prosím kontaktujte. Budeme se těšit na případnou spolupráci.

Kontaktujte nás

Ing. Ivana Domaníková, zástupce GŘ
projektová manažerka: Rok nových příležitostí 2021; Export

Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR (AMSP ČR), Sokolovská 100/94, 186 00  

Praha 8 - Karlín

+420 736 273 881

  • Google Places
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube

Děkujeme za odeslání!