AMSP ČR pracuje na vytvoření NÁSTROJE k otestování DIGITÁLNÍ ZRALOSTI firem

Jedná se o projekt Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice TL02000215), na kterém pracujeme spolu s VUT v Brně. Záměrem projektu je posilování inovační kapacity, konkurenceschopnosti a udržitelné výkonnosti MSP, zlepšení úrovně digitalizace a získání nových konkurenčních výhod.

 

Výstupem má v zásadě být:

1. software, kde se firma sama otestuje

2. manuál k interpretaci výsledku (kde firma je)

3. "manuál" obsahující scénáře dalšího rozvoje firmy ("když uděláte toto, vaše digi zralost se dostane do tohoto pásma")

 

Tento projekt zaujal též MPO, které projevilo zájem o tento nástroj za účelem zvyšování digitální zralosti firem v ČR. Tedy aby tento nástroj potenciálně sloužil k udělování "digitálních dotací". Tj. zjednodušeně řečeno: "dostane-li se firma z pásma zralosti X do pásma Y, náleží jí dotace v určité výši".

Nyní jsme ve fázi, že se podařilo spustit pilotní verzi testovacího nástroje a velký dík patří několika firmám z naší členské základny, které souhlasily s pilotním otestováním v minulých týdnech a poskytly zpětnou vazbu. Na jejím základě se tak bude test digitální zralosti upravovat. Zejména jsme ten základní nastroj zkrátili, takže základní verze bude opravdu jednoduchá a vhodná pro první sebehodnoceni. Kdo bude chtít víc, tak bude mít moznost zvolit si druhou, delší variantu.

A pak bude k dispozici též třetí část - kvalitativní – pokud firmy budou chtít zlepšit svůj stav, tak budou mít moznost formou konzultaci a hloubkovým rozborem spolutvořit svůj Obchodní model. Naštěstí je celý systém nastaven tak, že se da zdokonalovat průběžně a reflektovat tak realitu firem a jejich aktuální situaci. V tom je poměrně unikátní.

 

ZDROJ

AMSP ČR