Češi, fake news a c-19

Od vyhlášení nouzového stavu v polovině března 2020 sleduje výzkumná agentura Ipsos názory a postoje veřejnosti k aktuálním tématům okolo koronaviru. V zatím poslední vlně se Ipsos zaměřil na téma fake news. S fake news (tedy se zcela či částečně nepravdivými informacemi) o koronaviru se setkalo 60 % Čechů, nejčastěji mladí lidé. Naprostá většina z těch, co fake news zaznamenali, jim alespoň zpočátku uvěřila – celkem 52 % populace.

 

Vývoj společenské situace

 

První výskyt nemoci covid-19 byl v ČR potvrzen na začátku března. Ve druhé polovině března se koronavirem cítilo ohroženo 81 % Čechů. V dubnu a květnu obavy veřejnosti klesaly (květen – 55 %). Koncem srpna, kdy denní přírůstky nakažených začaly výrazněji růst, se podíl lidí obávajících se koronaviru zvýšil na 60 %.

V lidech také výrazně sílí přesvědčení, že boj s koronavirem bude dlouhodobá záležitost. Dvě třetiny Čechů jsou přesvědčené, že dostat virus pod kontrolu potrvá déle než půl roku. V březnu to bylo 15 % populace.

Od července také mírně narostly obavy z dopadů koronaviru na zaměstnání či zdroj obživy na 54 %. Největší obavy mají lidé ve věku od 30 do 49 let a z početnějších rodin. Nejmenší naopak lidé starší 65 let a bezdětní.

Asi 4 z 10 Čechů zaznamenali v uplynulém půl roce pokles příjmů, ten v naprosté většině případů souvisel s koronavirem. Nejčastěji se jednalo o snížení příjmu kvůli překážkám na straně zaměstnavatele, snížení pracovního úvazku nebo omezení podnikání. 13 % populace pak mělo problém s úhradou běžných měsíčních plateb, nejčastěji se jednalo o lidi s nižším vzděláním a nižšími příjmy.

 

Detailní výsledky výzkumu najdete na webu Ipsos ZDE.