Chytrý systém pro správu zavlažování s uplatněním nejen na zahradách

Snadné a efektivní vzdálené řízení zavlažování a kontrola nad spotřebou vody při zavlažování jsou charakteristickými potřebami dnešní doby spojené s proměnlivým počasím a probíhajícími obdobími sucha. Na tyto potřeby reaguje projekt Vivanto.

Vivanto je chytrým systémem pro správu zavlažování s uplatněním nejen na zahradách, ale také při zavlažování zelených stěn, v pěstitelství a malém zemědělství. Vivanto umožní cíleně přizpůsobit závlahu potřebám rostlin a současně ušetří náklady spojené se spotřebou vody. Snadné ovládání a kontrola nad zavlažováním probíhá s využitím přehledné uživatelské aplikace z jakéhokoliv zařízení připojeného k internetu, z mobilního telefonu, tabletu a PC. 

Více na vivanto.cz

Vratislav Čmiel

Vivanto Solutions s.r.o.