Co ještě lze automatizovat, digitalizovat a přenést do mobilních aplikací?

Jeden z dobrých příkladů, kde mohou podnikatelé využít moderních technologii je aplikace Avizační portál. Aplikace umožňuje organizovat a plánovat dojezdy dodavatelů zboží ať už na váš sklad, na jednotlivé obchody nebo Vašim zákazníků. Jedná se v podstatě o webový kalendář s předem definovanými časovými okny vykládek, do kterých se zapisují řidiči jednotlivých dodavatelů. Na portálu je možné rezervovat vykládku i nakládku, avizovat reklamace a vratky a uchovat dodací listy. Aplikace je přístupná jednak v PC, a dále v aplikaci pro chytré telefony. Portál je možné obohatit např. o detaily příjezdu vozidla, dle přání klienta. Benefity používání jsou zřejmé: plynulá organizace vykládek v čase, následné optimální plánování počtu a směn pracovníků při vykládce, stejně tak plánování plynulosti závozů a závozových tras na straně dodavatelů. Portál disponuje i reportingovými funkcemi, jako je např. vyhodnocení zpoždění na dodavatele, kterých lze využít při dojednávání dodavatelsko-odběratelských podmínek či penalizaci. Tato technologie funguje i bez nutnosti dalších pracovníků, kteří se mohou věnovat zákazníkům.

ZDROJ

U&SLUNO a.s.