Digitální vzdělávání českých farmářů a lokálních producentů v rámci kurzu „Jak chytře na PRODEJ ZE DVORA“

Asociace v rámci svých rozsáhlých aktivit nezapomíná ani na české zemědělce a lokální producenty. Právě pro ně již řadu let provozuje platformu „…a teď česky!“, která si jako hlavní cíl klade jejich celkovou, koncepční a dlouhodobou podporu a všestranný rozvoj našeho krásného venkova.

Jako malý příspěvek k digitalizaci českých zemědělců připravila AMSP ČR právě v rámci této platformy a za laskavého přispění grantu od Ministerstva zemědělství komplexní vzdělávací kurz, který kromě klasické prezenční výuky zahrnuje i zapojení nových forem zprostředkování výukového obsahu. Konkrétně se jedná o vytvoření 40 edukativních videí tzv. mikrolearningových jednotek a jednoduchého responsivního e-learningového nástroje, které obojí umožňují přístup ke studijním materiálům a dalšímu vzdělávacímu obsahu prakticky kdykoliv a odkudkoliv.

Problematika přímého prodeje nebyla vybrána náhodně. Přímý prodej potravin nabírá v dnešní době na významu. Stále více lidí si uvědomuje, jaké výhody s sebou nákup potravin přímo od farmáře přináší a jsou ochotni dojet si pro čerstvou zeleninu a ovoce, voňavé sýry či bio-vejce i mimo město. Ne každý farmář, sedlák či soukromý zemědělec ale ví, jak takové zákazníky k sobě nalákat, jak své výrobky ocenit a jak dosáhnout vyšší přidané hodnoty svého produktu. Právě k edukaci v této oblasti slouží tento vzdělávací program.

AMSP ČR připravila sérii krátkých vzdělávacích videí ZDE pro lokální producenty a bio-producenty, která se na tato témata zaměřují. Videa ukazují, jak důležité je v dnešní době propojení internetu a sociálních sítí s osobním stykem se zákazníky a jak lze využít technologie ve svůj prospěch.

Celkem můžete shlédnout 40 videí z oblastí:

  • Marketing a marketingová komunikace lokálních produktů a biopotravin,
  • Formy a organizace přímého prodeje lokálních produktů a biopotravin,
  • Cenotvorba a ekonomika prodeje lokálních produktů a biopotravin,
  • Obchodní a prodejní komunikace, psychologie prodeje. 

Jednotlivá videa diváka seznámí s příklady dobré marketingové praxe prodeje ze dvora (jak a co dělají konkrétní čeští farmáři), s principy správné tvorby cen, metodami prodeje, psychologií zákazníků, možnostmi budování regionální značky a spolupráce s dalšími farmáři či rozdíly v prodeji potravin živočišného a rostlinného původu z pohledu české legislativy. Dozvíte se také, kde na internetu můžete hledat inspiraci na zajímavé balení svého produktu, jak si založit profil na Facebooku a Instagramu, jak zatraktivnit své webové stránky pro zákazníky či jaké volně dostupné programy použít přesnému výpočtu vlastních nákladů. Některá z videí pak diváka zavedou na exkurzi do vybraných farem a jiná vám zprostředkují zkušenosti ze zahraničí.

Součástí vzdělávací platformy je kromě videí i online kurz (farma.atedcesky.cz), ve kterém si můžete o jednotlivých tématech přečíst podrobněji a zároveň si ověřit testem úroveň svých znalostí. Kurz je opět rozdělen do 4 kategorií a po jeho úspěšném absolvování obdržíte, kromě nově nabitých znalostí, i osvědčení o absolvování. 

Stejně jako prezenční kurz, který proběhl ve 3 bězích na sklonku loňského roku 2018, a jehož kapacita byla beznadějně vyčerpána, se podle našich ohlasů i edukativní videa a e-lerningová platforma těší poměrně velké oblibě mezi českými farmáři a lokálními producenty. Přesvědčte se sami!

Mgr. Kristýna Strnadová

Projektová manažerka

…a teď česky

ONLINE KURZ

VZDĚLÁVACÍ VIDEA