Elektromobilita na Akademii řemesel v Praze – SŠT

Průmyslová revoluce 4.0 přichází i do silniční dopravy s revolučními technologiemi, jejichž vývoj prudce mění nejen konstrukční prvky automobilů, ale i zásadně druh jejich pohonu. Silniční vozidla bude v nejbližší době tvořit hlavně elektronika, asistenční systémy, komunikační technologie, částečně či plně autonomní řízení, hybridní a plně elektrické systémy pohonu. Tyto změny vyžadují skokové inovace výuky v obsahu učiva oborů Autoelektrikář, Mechanik opravář motorových vozidel, Autotronik a více.Více informací o nových oborech naleznete zde.

Zdroj: Akademie řemesel Praha
Střední škola technická