Farmáři a farmářky na FACEBOOKU

Farmaření patří k hodnotám moderního Česka. Farmy digitalizují svoji výrobu a využívají nových komunikačních nástrojů k získání nových zákazníků či k vzájemné podpoře.

Česká facebooková skupina Farmáři a farmářky má více než 20 tisíc členů. Fanoušci zemědělské techniky sdílejí zajímavosti na této stránce sledované více než 30 tisíci lidmi. Jak ukazují data z jedné polské farmy, prodej přes Facebook může tvořit klidně až pětinu tržeb. Skupiny na Facebooku globálně využívá přes 1.4 miliardy lidí. Vzájemná pomoc a podpora jsou důležité hodnoty, které v plné míře podporují koncept Farma 4.0. Digitalizujme a diskutujme, v komunitách je síla.

FACEBOOK