Jak spočítat, kolik peněz potřebujete na chod firmy a co vás stojí 1 investovaná koruna?

V období růstu firmy je důležité řídit peněžní toky a především pracovní kapitál, tedy množství peněz, které firma potřebuje pro hladký každodenní provoz. Pracovní kapitál určuje velikost skladu, množství pohledávek a závazky firmy. Co si pod zmiňovanými pojmy představit? Co společnostem ničí reputaci? A jak s pracovním kapitálem operovat?

Pracovní kapitál, tedy množství peněz potřebné pro zajištění hladkého provozu firmy, je zásadní hlavně proto, aby se daná firma nedostala do platební neschopnosti. Velikost skladu, množství pohledávek a závazky pracovní kapitál určují. 

Zboží, které leží na skladě, a pohledávky, které máte za odběrateli, zvyšují vaši potřebu pracovního kapitálu. Naopak závazky, které máte za vašimi dodavateli, snižují potřebu pracovního kapitálu. Když tyto veličiny spojíte dohromady, získáte celkovou potřebu peněz, která je při přijímání nových zakázek zásadní.

 

Dlouhá splatnost? Jen se ověřeným odběratelem

Pro většinu moderních firem podnikajících ve službách nebo v odvětvích s vysokou přidanou hodnotou jsou pohledávky významnou částí pracovního kapitálu. Existují elegantní způsoby, jak pohledávky řídit tak, aby nebyla nouze o prostředky na provoz a růst firmy.

Platby v hotovosti jsou nejjednodušším způsobem. Velké společnosti mají tak obrovský přebytek hotovosti, že samy v podstatě fungují jako banky a vytváří svoje vlastní finanční produkty. Samozřejmě ne každá firma si může vybírat, kdy jí bude zaplaceno. Zvlášť pokud je malá a uprostřed odběratelsko-dodavatelského řetězce.

Pokud už firma musí přistoupit na splatnost, neměla by to dělat bez zhodnocení bonity svého obchodního partnera. Pohledávky s dlouhou splatností se využívají jako zajišťovací instrument pro čerpání úvěrových linek, nebo se pohledávky mění rovnou na peníze pomocí faktoringu. Jeho výhodou oproti úvěru je, že se formálně podnikatel nezadlužuje. Pokud odběratel nedovoluje využít faktoring, je důležité mít se na pozoru. Často hlavním důvodem bývá, že se chystá neplatit včas a nechce, aby platby urgovala nějaká třetí strana.

 

Vyplatí se externí financování?

Dilema, zda se obrátit na třetí stranu, nebo raději jednoduše počkat na termín splatnosti, řeší dnes a denně mnoho firem. Přitom spočítat výnosnost je snadné.

Pokud jste do podnikání nainvestovali 1 milion korun a na konci roku máte 1,2 milionu, tak výnosnost vašeho kapitálu je 20 %. Pokud vám někdo nabídne financování za 3,5 %, je potom výhodnější financování využít a vlastní prostředky uvolnit, abyste je mohli znovu použít. Ve vašem podnikání se prostředky zhodnotí o 16,5 % více, než při čekání na termín splatnosti.

Přejdeme-li z procent do absolutních hodnot, jeden investovaný milion vám při výrobě trvající měsíc, výnosu 20 % a 60denní splatnosti přinese zisk 200 tisíc korun. Avšak při zkrácené splatnosti na tři dny dostanete za 3,5% úrok zisk 165 tisíc korun. Vzhledem ke krátké splatnosti můžete druhý případ aplikovat několikrát za měsíc, jak vám dovolí výrobní nebo obchodní kapacity.

Vsadit na vlastní peníze, nebo sáhnout po externím financování? Otázka, na kterou mnoho zkušených podnikatelů nezná odpověď. Čísla ale mluví jasně a málokdy říkají nepravdu.

 

Autor textu:

Adam Šoukal     

CEO

Platební instituce Roger  

Člen České fintech asociace