Konference k EET„3. a 4. fáze (Videozáznam)

Ministerstvo financí, Finanční správa ČR a AMSP ČR pořádali společnou konferenci k EET spojenou s veletrhem nabídek efektivních elektronických řešení evidence tržeb. Návštěvníci měli možnost pokládat řečníkům otázky a zapojovat se do diskuzí.

 

 

Co se ve videu dozvíte?

 

Základní informace k evidenci tržeb

• Koho se evidence tržeb týká

• Jaké tržby podléhají evidenci tržeb

• Jak se připravit na evidenci tržeb

• Jaké povinnosti je nutno plnit

 

Elektronická nebo papírová evidence tržeb?

• Výhody a nevýhody

• Poradíme, jakou variantu a proč je vhodné zvolit)

 

Podrobnosti k žádostem o povolení zvláštního režimu (tzv. „papírové evidence

tržeb“)

• Kam se obrátit s žádostí

• Jak prokážu deklarované příjmy

• Co když mám v daňovém přiznání celkové příjmy nad 600 tisíc Kč, ale část je převodem z účtu na účet

 

• Co když teprve s podnikáním začínám a nemám dosud příjmy

• Kolik účtenek obdržím od FÚ

• Mám dvě provozovny, jak se bude postupovat

 

Je možné kombinovat elektronickou a papírovou evidenci? Papírová evidence a povinnosti podnikatele:

 

• Co vypisuji na účtenku?

• Jak provedu storno papírové účtenky?

• Mohu papírovou účtenku opravit?

• Ztratil jsem blok účtenek?

 

Jaké údaje musím vyplnit do čtvrtletního oznámení o tržbách

• Co se stornovanými účtenkami

• Část účtenek byla znehodnocena

 

Jak postupovat, když chci přejít z papírové na elektronickou evidenci?

Kdy můžu využít zjednodušený režim?

Jak to bude dál se spolky a sportovními kluby, budou muset evidovat tržby?

Jaké možnosti skýtají různá technická řešení a jejich benefity pro podnikatele?