Oblast digitalizace v rámci projektu Erasmus Partnership

Mezinárodní projekt Erasmus Partnership (2017 – 2019) je pod akronymem CHEDTEB. Výsledky projektu budou prezentovány na 17. Mezinárodní vědecké konferenci Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Konference “Perspectives of Business and Entrepreneurship Development in Digital Transformation of Corporate Business“ proběhne 30. 4. 2019 na Kolejní 2906/4 v Brně. Cílem je vytvořit platformu pro diskusi akademiků i praktiků na téma digitalizace.Více informací naleznete zde.

Zdroj: Doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.
FP VUT v Brně