top of page

Jak zajistit, aby obchod táhnul za jeden provaz

Aby obchodní oddělení správně fungovalo a táhlo za jeden provaz, je potřeba zajistit, aby všechny procesy hladce běžely a komunikace byla jasná a přehledná. Obchodní týmy můžou mít někdy i velké množství obchodníků, nehledě na to, že občas přichází noví obchodníci, kteří se potřebují v krátké době zapracovat a poznat nové procesy. Je tedy třeba všechny procesy nějakým způsobem zkoordinovat, zajistit efektivní komunikaci a to vše pokud možno provádět přehledně a tak, aby výsledkem bylo usnadnění práce a snadnější spolupráce v teamech i v celém obchodním oddělení. V tomto blogu se podíváme, jaké Salesforce nabízí nástroje a funkcionality, které nám v tomto nelehkém úkolu pomohou.

Nástroj PATH: Pomocí nástroje “Path” můžeme usnadnit uživatelům práci s určitými typy procesů a zajistit, že uživatel bude proveden sekvencí fází a příslušných kroků a to přehledně s využitím prvků vizualizace průběhu celého procesu. Například životní cyklus Leadu nebo Oportunity, který se skládá z několika fází a v každé fázi je třeba provést určité typy aktivit a kroků. Zde je ideální příležitost pro využití této funkcionality a zpřehlednění navigace v průběhu procházení jednotlivých fází. Path je potřeba nejprve v systému aktivovat a následně můžeme tyto “cesty” nastavit pro stanovené objekty:

 • Accounts

 • Campaigns

 • Cases

 • Contacts

 • Contracts

 • Fulfillment Order

 • Leads

 • Opportunities

 • Orders

 • Quotes

 • Service Appointments

 • Work Orders

 • Work Order Line Items

 • Custom objects

Pokud nastavíme Path funkcionalitu, daný objekt u sebe bude mít pár nových oblastí. V první řadě ukazatel v podobě lišty s jednotlivými fázemi, barevně odlišenými v závislosti na aktuální fázi. Dále oblast, kde definujeme “Key Fields” – jde o jednotlivá pole, která jsou na objektu a pro každou fázi můžeme některé z nich zobrazit v této oblasti a tím uživatele upozornit, že tato pole a tyto informace jsou právě v aktuální fázi klíčové. Dále se zobrazuje oblast “Guidance for Success”, kde můžeme pro každou část procesu sepsat stručné instrukce, tipy, informace o tom, co je cílem aktuální fáze a na co se soustředit.

Díky této funkcionalitě zajistíme, že uživatelé budou postupovat podobným způsobem, vykonají stejné kroky, ve kterých se budou soustředit na podstatné věci. Tímto způsobem rovněž významně usnadníme onboarding proces pro nové kolegy v teamu, kteří se zpočátku nemusí ideálně vyznat v procesech a postupech v naší společnosti.


Pokračování článku naleznete na stránkách společnosti Anodius ZDE.


Autor článku:

Náš nový člen AMSP ČR, společnost AnodiusHezký den! :)

Ivana Domaníková, AMSP ČR.

24 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page