top of page

Zavádění nových technologií v oblasti financí

Při zavádění inovací nejen v oblasti financí je nyní zaměření se na customer experience - zákaznickou zkušenost jednou z nejvyšších priorit. Jsme svědky toho, že společnosti se již nezaměřují tolik na to, jak udělat svůj produkt lepší z hlediska jeho vlastností, jako může být například poměr ceny a užitku. Namísto toho se zaměřují na to, jak snadno jej mohou zákazníci používat a jestli je pro ně interakce s produktem uspokojivá.


Typickým příkladem tohoto trendu jsou Challenger banky, které díky otevřenému bankovnictví mohou přes otevřená API poskytovat bankovní služby. Bankovní aplikace jsou schopné navrhnout až s takovým důrazem na customer experience, že si zákazník připadá, jakoby obsluhoval jakoukoli jinou aplikaci, kterou každý den běžně používá a veškeré ovládání mu přijde intuitivní.

Důležité je také umožnit zákazníkům přístup k produktům skrze několik komunikačních kanálů. Například v oblasti pojišťovnictví se může jednat o klasického pojišťovacího agenta, webovou aplikaci i mobilní aplikaci.


Lepší customer experience je možné dosáhnout i personalizací produktu. V této oblasti pozorujeme dominanci BigTech společností, které jsou schopné své produkty velmi dobře personalizovat, jelikož disponují mnoha daty o svých zákaznících. Díky tomu se jim daří pronikat i do oblastí, kde donedávna nefigurovaly. Například Amazon skrze svou platformu nyní poskytuje půjčky malým a středním podnikům.


Digitalizace služeb


Není překvapením, že i v oblasti financí se prosazuje digitalizace služeb. Díky digitalizaci totiž může být spousta činností, které musely být dříve vykonávány manuálně automatizována. Tím lze ušetřit náklady a využít pracovní sílu tam, kde to má větší smysl. Příkladem může být technologie rozpoznávání fotografií, kterou lze v pojišťovnictví využít například tak, že pojištěnec zašle do aplikace pojišťovny fotografii pojistné události - třeba nabouraného blatníku od automobilu. Umělá inteligence v řádu vteřin vyhodnotí předpokládanou výši pojistného plnění bez nutnosti, aby na místo přijel likvidátor.


Digitalizace přináší často i výhodu vyšší dostupnosti služeb více lidem a to třeba

i v oblasti investování. Služby investičních poradců jsou často velmi nákladné

a pro mnoho lidí mohou být nedostupné. Inovativním řešením jsou robo-advisors, kteří jsou schopni s minimálními náklady poradit s investicemi.


Z hlediska technologií je důležité ,,nezaspat na vavřínech". Častým problémem je, že společnosti nejsou schopné vyvíjet a škálovat inovační produkty, jelikož fungují na zastaralé infrastruktuře, jejíž údržba je navíc často velmi nákladná. Trendem je tedy přechod na cloud. Společnosti také začínají zkoumat, zda by pro svou činnost mohly využít nadějnou technologii blockchainu, která ukazuje svůj potenciál mimo jiné v oblastech přeshraničních plateb ale i nefinančních oblastech, jako jsou medicína a logistika.


Detailně jsou tyto a mnohé další trendy, které ovlivňují finanční technologie rozvedeny v dokumentu FinTech Roadmap, který v nedávné době vydala Asociace CTIT.


Za článek děkujeme Asociaci pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s. (CTIT)

Hezký den! :)

Ivana Domaníková, AMSP ČR.

35 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page