Příspěvek pro OSVČ ve výši 25.000 Kč schválen sněmovnou

Dne 8. 4. 2020 schválila sněmovna příspěvek pro OSVČ postižené opatřeními vlády ke koronaviru ve výši 25.000 Kč za období 12. 3. – 30. 4. 2020. Příspěvek byl schválen v předložené podobě, tedy není zde již podmínka meziročního srovnání příjmů za 1.Q., bude se vztahovat i na podnikatele, kteří přerušili živnost (vládní návrh uvádí po 31. 8. 2019). O příspěvek bude možné žádat u finančního úřadu, formulář bude zveřejněn 9. 4. 2020.

Půjde o jednostránkovou žádost, kde se vyplní identifikační údaje, číslo účtu a přiloží se čestné prohlášení. Tento bonus je osvobozen od daně. O příspěvek se může žádat skrze datovou schránku, daňový portál, e-mailem, poštou, na podatelně nebo prostřednictvím sběrných boxů na FÚ. Na žádost budou mít podnikatelé ještě 60 dní po 30. dubnu 2020, start vyplácení se předpokládá v 2. polovině dubna.

Následovat bude projednání návrhu v senátu dnes, 9. 4. 2020 a podpis prezidenta.

Více informací na webu Ministerstvo financí České republiky ZDE.