Rok digitálního podnikání 2019

Hlavní podnikatelskou událostí roku 2019 byl projekt: ,,Rok digitálního podnikání 2019“ na podporu digitalizace českých firem. Cílem projektu bylo podpořit malé a střední podniky a živnostníky srozumitelnou, jednoduchou a praktickou formou v orientaci při zavádění nových technologií založených na PODNIKÁNÍ 4.0. Vzhledem k vysoké úspěšnosti projektu jsme se rozhodli v projektu pokračovat i nadále se stávajícími i s novými tématy.

Co odhalil Rok digitálního podnikání 2019?

Velký zájem firem i podnikatelů o toto téma potvrzuje, že jsme se vydali správným směrem. V rámci šesti nezávislých průzkumů agentury IPSOS pro AMSP ČR se však objevila v plné nahotě skutečnost, že představy o tom, co je digitalizace, se velice různí a pojmy se mísí s dojmy.

Řemeslo 4.0 netáhne

 

Ačkoliv nové technologie využívají více jak dvě třetiny podnikatelů, nejmenší živnostníci a řemeslníci si cestu k digitálním nástrojům zatím nenašli a neřeší ani kybernetickou bezpečnost. Selhávají i střední odborné školy, které nedokážou žáky na digitalizaci dostatečně připravit. Mezi nejčastější digitální nástroje patří internet věcí, online marketing a cloudové služby. Obdobná je situace v zajišťování kybernetické bezpečnosti. Zatímco většina právnických osob myslí na zadní vrátka a zabezpečuje se vůči hrozbám

z nových technologií, živnostníci neinvestují do této oblasti buď vůbec nic nebo naprosté minimum.

 

Digitalizace a detailní znalost potřeb zákazníka hlavní dynamikou maloobchodu

 

Tři ze čtyř obchodníků si dokážou něco spojit s pojmem chytrá prodejna. Elektronické platební metody

a online marketing vedou v užívání moderních technologií v segmentu maloobchodu. Prodejci chápou, že bez přizpůsobení svých webových stránek chytrým telefonům a bez profilů na sociálních sítích nemohou dlouhodobě uspět. Digitalizace jejich podnikání bude zcela jednoznačně hlavním trendem v příštích letech. Digitalizace je nevyhnutelná, z kamenných prodejen se postupně budou stávat showroomy

a testovací prostředí pro nové produkty. Kdo si toto uvědomí, bude mít náskok před konkurencí.

                                                                                 

Digitalizaci služeb táhnou online rezervace, sociální média a cloud

 

Šest z deseti podnikatelů ve službách si dokáže něco konkrétního spojit s pojmem chytrá služba. Nejčastěji zmiňují ulehčení práce a komunikace. Mezi nejvyužívanější moderní technologie patří online rezervace, online objednávky, sociální média nebo cloudové služby. Téměř polovina subjektů má profil na sociálních sítích, které využívají na propagaci, akvizici a komunikaci. Pouze pětina poptávek zatím přichází prostřednictvím internetu. Jako nejdůležitější cílovou skupinu za 5 let vnímají podnikatelské subjekty ve službách firemní zákazníky, mladé lidi do 25 let a seniory.

 

Vyplatí se malým a středním podnikům digitalizovat výrobu?

 

Pouhých 10 % malých a středních podniků (MSP) má plně automatizovanou výrobní linku. Čtvrtina firem plánuje do 5 let robotizovat výrobu, ale největší brzdou pro jejich digitalizaci se stává nedostatečně kvalifikovaná pracovní síla. Do automatizace a robotizace zatím investuje jen 22 % malých a středních firem. Zástupci českých podniků mají vcelku dobrou představu o pojmu Průmysl 4.0. Od teorie až po praktické zavedení s hodnotnými výstupními daty je však poměrně dlouhá cesta. V případě MSP je důležité, zdali ve firmě existuje obchodní model a dokumentace procesů. Pokud ano, mohou být představy podnikatele velmi konkrétní.

 

Zemědělci jsou v digitalizaci dále než průmysl

 

Osm z deseti dotázaných podnikatelských subjektů v zemědělství si dokáže pojem digitální zemědělství spojit s konkrétní činností. Stejné množství respondentů také využívá moderní technologie. Ty nejčastěji nahrazují chybějící lidskou pracovní sílu nebo těžkou fyzickou práci. Nejčastěji jde o využití GPS, chytré stroje jako např. digitální dojení, měření ploch přes satelit, monitoring a sběr nejrůznějších dat, meteostanice, záznamy osevního postupu, chytré senzory (internet věcí a zvířat, online měření), samořiditelné traktory, drony a roboty apod.

 

Firma 4.0 – realita nebo sen?

 

80 % podnikatelských subjektů má o pojmu digitální firma alespoň nějakou představu, nejčastěji si pod tímto pojmem vybaví něco spojené s výpočetní technikou a digitalizací dokumentů. Oblast IT je dlouhodobě doménou mužů, o čemž svědčí i výsledek, že u 81 % malých a středních podniků (MSP) nepracuje mezi IT zaměstnanci ani jedna žena. Dle OECD je tak Česká republika na předposledním místě v tomto ukazateli, poslední je Maďarsko.

Zpravodaje projektu RDP 2019

PŘIPRAVUJEME SE NA ŘEMESLO 4.0

PŘIPRAVUJEME SE NA ŘEMESLO 4.0

PŘIPRAVUJEME SE NA OBCHOD A RETAIL 4.0

PŘIPRAVUJEME SE NA OBCHOD A RETAIL 4.0

DIGITALIZACE MALOOBCHODU A JAK CHYTŘE NA NI

DIGITALIZACE MALOOBCHODU A JAK CHYTŘE NA NI

PŘIPRAVUJEME SE NA SLUŽBY 4.0

PŘIPRAVUJEME SE NA SLUŽBY 4.0

VYPLATÍ SE MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM DIGITALIZOVAT VÝROBU?

VYPLATÍ SE MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM DIGITALIZOVAT VÝROBU?

PŘIPRAVUJEME SE NA FARMU 4.0

PŘIPRAVUJEME SE NA FARMU 4.0

DIGITALIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ NEBO TRADIČNÍ PRODUKCE?

DIGITALIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ NEBO TRADIČNÍ PRODUKCE?

PŘIPRAVUJEME SE NA FIRMU 4.0

PŘIPRAVUJEME SE NA FIRMU 4.0

HLEDÁME DIGITÁLNÍ FIRMU ROKU 2019

HLEDÁME DIGITÁLNÍ FIRMU ROKU 2019

ZAMĚSTNANCI JAKO KLÍČOVÝ FAKTOR ÚSPĚCHU FIRMY

ZAMĚSTNANCI JAKO KLÍČOVÝ FAKTOR ÚSPĚCHU FIRMY

SKVĚLÝ ZÁVĚR ROKU DIGITÁLNÍHO PODNIKÁNÍ! KONFERENCE FIRMA 4.0 MĚLA VELKÝ ÚSPĚCH

SKVĚLÝ ZÁVĚR ROKU DIGITÁLNÍHO PODNIKÁNÍ! KONFERENCE FIRMA 4.0 MĚLA VELKÝ ÚSPĚCH

VÁNOČNÍ SPECIÁL

VÁNOČNÍ SPECIÁL

Průzkumy a analýzy v projektu RDP 2019

ŘEMESLO 4.0

ŘEMESLO 4.0

OBCHOD A RETAIL 4.0

OBCHOD A RETAIL 4.0

SLUŽBY 4.0

SLUŽBY 4.0

PRŮMYSL 4.0

PRŮMYSL 4.0

FARMA 4.0

FARMA 4.0

FIRMA 4.0

FIRMA 4.0

73301532_1410011175823112_40524385114988

Digitální firma roku 2019 je zemědělská

Dne 30. října 2019 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)  poprvé vyhlásila soutěž v rámci Roku digitálního podnikání 2019 pod názvem Digitální firma roku. Veřejnost vybrala v pěti kategoriích své favority, kteří byli oceněni na největší akci AMSP ČR v roce – na galavečeru Dne podnikatelů České republiky dne 30. října 2019 v pražském hotelu Ambassador. Absolutní vítěz potvrzuje nejpřipravenější segment na digitalizaci, a to zemědělství. Generálními partnery soutěže byli společnosti ABB, ČSOB, Mastercard, ŠKODA AUTO a ŠKODA Financial Services.

Fotogalerie

74533698_1410011042489792_22220339680420
IMG_20191122_093541
IMG_20190207_105608
NZ6_6313
IMG_20190618_110247
IMG_20191122_112655

Galavečer ke Dni podnikatelů

Za realizaci projektu děkujeme partnerům