Seminář ,,Elektronická komunikace se správcem daně a ostatními orgány veřejné moci

Ve středu 18. 9. pořádá Komora certifikovaných účetních v čase 9 - 14 seminář: Elektronická komunikace se správcem daně a ostatními orgány veřejné moci. Seminář povede daňový poradce MVDr. Milan Vodička, daňový poradce a specialista na problematiku využívání IT a elektronickou komunikaci. Autor publikace 3D: Data, Daně, Digitálně.

Program semináře: 

- legislativa elektronických podání a komunikace, daňový portál a daňová informační schránka, elektronický podpis

- tuzemská právní úprava elektronické identifikace (portál eIdentita)

- datová schránka - úskalí jejich používání, praktické situace, judikáty

- povinně elektronická podání podle daňového řádu

- odstraňování vad elektronických podání

- elektronické doručování a úkony orgánů veřejné moci

- elektronická komunikace s ČSSZ, zdravotními pojišťovanami, veřejné rejstříky

- portál Justice

 Na členy AMSP ČR se vztahuje zvýhodněná cena, tj. 1 990 Kč s DPH (sleva 500 Kč)

 

Bližší info. naleznete ZDE