Školy, akční plánování a digitální kompetence

Digitální kompetence jsou jednou z oblastí krajského akčního plánování – projektu, jehož cílem je posílit strategické řízení ve vzdělávání na úrovni krajů, středních a vyšších odborných škol. Dalším významným cílem tohoto projektu je sladit nejdůležitější témata vzdělávání pro 21. století, podporovaná vzdělávací politikou ČR, s politikou krajskou a s rozvojovými vzdělávacími plány škol. (K dalším tematickým oblastem patří například odborné vzdělávání a spolupráce škol s firmami, rozvoj polytechnického vzdělávání, podpora podnikavosti, rozvoj kariérového poradenství, výuka cizích jazyků).

Více o tematické oblasti digitální kompetence najdete zde.

 

Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání