Splátky podle terminálu aneb alternativní financování pro malé a střední podniky

Banky výrazně zpřísnily podmínky pro podnikatelské úvěry, což otevřelo cestu pro alternativní způsoby financování. Zvýšený zájem o alternatvní financování však není dán jen tím, že jsou banky opatrnější a prověřují firmy ze všech stran. Konvenční splátkové modely, které banky nabízejí, nejsou pro mnohé podniky vyhovující. Podniky mají často nepravidelné a sezónní zdroje příjmů, a tak tradiční model splácení jednou větší fixní měsíční splátkou je pro mnohé nejen nevyhovující, ale i limitující, jelikož je banka s žádostí o úvěr odmítne.

Merchant/Business Cash Advance (BCA) je alternativní obchodní model financování podniků. Poskytuje peníze podnikatelům, kteří mají platební terminál nebo platební bránu. Splátky neprobíhají jako v bance, ale z obratů na platebním terminálu. Obchodník tak splácí méně či více podle toho, jak se mu zrovna daří. Splátky jsou tak plně v souladu s obraty obchodníka a ten se tak může plně soustředit na své podnikání a může mít jistotu, že jedna velká fixní měsíční splátka úvěru ho nevyvede z rovnováhy.

Flexibilní splátky v boji s koronavirovou krizí

Typy financování, jejichž splácení je v souladu s příjmy, ukázaly naplno v těchto nelehkých časech své nesporné výhody. Pokud se totiž obchody zavřou na pár týdnů, tak obchodník několi týdnů nic nesplácí. Není tak zatížen fixními splátkami, ať se děje co se děje. Jakmile se ekonominka opět nastartuje, tak se nastartuje i splácení obchodníka. Ne náhodou tak společnost #GlobalPayments nazvala tento způsob financování flexibilním.

Splátky se standardně pohybují  od 10 do 20 % z obratu na kartách, odečítají se každý den při uzávěrce terminálu. Výhodou je, že podnikatelé si nemusí dělat žádné rezervy, nemusejí myslet na fixní větší měsíční splátky, vše probíhá automaticky.

Když např. restaurace kvůli koronaviru fungují jen částečně a splácí tak pouze část svých závazků, tak jim přesto nehrozí žádné penále jako u komerčních bank, nemusí žádat o odklad svých splátek a mohou se tak více soustředit třeba na transfomaci svých zaběhutých obchodních modelů (např. rozvoj jídel).

Právě v době krize obchodníci ocenili, že splátky se odvíjejí od obratů na kartách, jelikož když obraty nejsou, tak nejsou ani splátky.

4z5 žadatelů uspějí

Pokud banky dnes schvalují pouze třetinu žádostí o úvěr, tak v případě BCA se jedná o 80% schválených žádostí. Jedním z důvodů může být, že poskytovatelé BCA umějí lépe posoudit riziko. Drží totiž palec na tepu a pečlivě monitorují obraty obchodníků každý den. Je tedy důležité posuzovat klienta nikoli jak na tom byl včera, ale jak je na tom právě dnes. Dalším důvodem může být, že banky mají menší chuť jít do většího rizika, když například podnik má krátkou historii. BCA poskytovatelé poskytují financování již od 4 měsíční transakční historie. 

Rychlost a jednoduchost

Zpětná vazba podnikatelelů je taková, že procesy v bankách stále trvají týdny a podnikatelé mnohdy čelí nenadálým situacím, které potřebují vyřešit mnohem rychleji, a to zpravidla do druhého dne. Pokud mají např. potraviny či lékárny několikanásobnou poptávku a potřebují vypomoci se zafinancováním nákupu zásob, tak vyřízení žádosti o financování nemůže trvat déle, než 24 hod. Většinou není potřeba žádné papírování, financování je bez zajištění, smlouva se podepisuje on-line a splátky pak probíhají automaticky na konci každého dne.

Fintech je spojením dvou světů,  financí a technologií. Cílem je přinášet na trh alternativy, služby rychlejší levnější dostupnější či pohodlnější. Fintech tak sehrává klíčovou roli ve finanční inkluzi. Finanční inkulze tak není jen o rozvojových zemích, ale je to celosvětový problém, který se týká i tzv. západního světa. BCA poskytují mnohdy financování těm podnikům, kterým by financování jinak bylo odmítnuto tradičními poskytovateli. A to je dobrá zpráva pro společnost jako takovou z pohledu udržení a vytváření pracovních míst a růstu ekonomiky.

 

Autor textu

Petr Hojný    

Head of Central and Eastern Europe

Liberis 

Člen České fintech asociace