Svazu průmyslu letos udělí Cenu za Průmysl 4.0. Přihlaste svůj projekt i vy

Digitální transformace určí další vývoj českého průmyslu. Svaz průmyslu proto od letošního roku bude udělovat na svém Sněmu Cenu za Průmysl 4.0. Do soutěže se můžete přihlásit se zajímavým inovativním projektem spojeným s celkovou digitální transformací firmy, nebo nasazováním jednotlivých prvků Průmyslu 4.0 v různých oblastech fungování firmy.

Může jít jak o aplikace výrobní a technologické, tak i v oblasti logistiky, energetiky, vztahů se zákazníky, lidských zdrojů nebo výzkumu a vývoje. Podmínkou je uskutečnění projektu v letech 2019, nebo 2020. Své projekty přihlašujte prostřednictvím webových stránek Svazu průmyslu a dopravy ČR https://www.spcr.cz/cena-za-prumysl-4-0. Uzávěrka přihlášek pro rok 2020 je 31. květen 2020.

Z přihlášených projektů Svaz průmyslu každý rok vyhlásí pět nejlepších aplikací Průmyslu 4.0 na svém Sněmu na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Ocenění získá projekt, který odborná porota vybere jako nejzajímavější nebo nejinspirativnější v daném roce.

Projekty bude hodnotit odborná porota složená ze zástupců Svazu průmyslu, finančních institucí a odborné veřejnosti podle několika kritérií. Zohledňovat bude například inovativnost řešení, komplexnost projektu, dopady projektu na výsledky a rozvoj firmy, dopady projektu na zaměstnance firmy či přínos k digitální transformaci.

Svůj projekt přihlásíte pomocí webového formuláře (https://registrace.spcr.cz/ostatni?eventId=763&controller=event&task=individualRegister), do něhož vložíte také popis projektu ve formátu pdf. Popis projektu by se měl vejít maximálně na čtyři stránky formátu A4.

Měl by obsahovat následující informace:

 1. V čem projekt spočívá, jaký byl jeho cíl.
 2. Jaké problémy řešil a proč.
 3. Jaké technické, případně jiné prostředky firma zvolila a proč.
 4. Jaký byl výsledek projektu a jak se naplnila očekávání.
 5. Jaký měl projekt návaznost na celkový proces digitální transformace firmy.
 6. Jaký měl projekt dopad na zaměstnance (početní změny, nutnost úpravy kvalifikace, udržitelnost projektu z pohledu lidských zdrojů).
 7. Jak se díky projektu změnilo zapojení do dodavatelsko-odběratelského řetězce.
 8. Jak se díky projektu zlepšila schopnost customizace produkce.
 9. Přínos projektu k dalšímu rozvoji firmy.
 10. Vliv projektu na ukazatel přidané hodnoty/produktivity práce na pracovníka.
 11. Vliv projektu na pracovní kapitál.
 12. Vliv projektu na dodržování včasnosti dodávek.
 13. Vliv projektu na pracovní prostředí (snížení pracovních úrazů, snížení výskytu nemocí z povolání).
 14. Vliv na šíři zákaznického portfolia firmy.
 15. Vliv na zdroje – lidské, materiálové, energetické.

Více informací najdete na https://www.spcr.cz/cena-za-prumysl-4-0