V období krize firma Jiří Fiala s.r.o. při nedostatku pracovníků urychlila zavádění automatizace a využití robotického pracoviště při výrobě chlebíčků.

Představitel firmy, Jan Fiala, se aktivně podílí na činnosti AVL, inspiruje ostatní členy svými vizemi rozvoje oboru výroby lahůdek i jejich praktickým uplatňováním. V období krize například při nedostatku pracovníků urychlil zavádění automatizace a využití robotického pracoviště při výrobě obložených chlebíčků. Navíc se významně a nezištně podílel na organizaci distribuce ochranných prostředků pro členy asociace.

:) Děkujeme za motivující zprávu od:  

Dr. Ing. Miroslav Čeřovský, tajemník AVL, člen Asociace výrobců lahůdek z.s.

Více informací: https://www.lahudkyfiala.cz/