Virtuální realita posouvá vzdělávání na vyšší kvalitativní úroveň

Virtuální realita kvalitativně posouvá dnešní vzdělávání a dovoluje žákům se do učení zapojit aktivněji. Žáci objevují a studují předměty v prostoru, jako kdyby se opravdu nacházeli v jejich prostředí. Vzhledem ke změnám v technologiích lze fiktivní digitální svět v dnešní době simulovat poměrně jednoduše – poslouží nám k tomu speciální brýle, které je možné připojit k výkonnému počítači s daným SW.

Akademie řemesel Praha – SŠT se snaží dostat vývoj vzdělávání na další kvalitativně vyšší úroveň a přináší žákům do výuky nové technologie a software, který umožní učitelům se žáky podniknout virtuální exkurzi, nahlédnout do složitých mechanismů, projít virtuálně postaveným domem, naučit se řešit nastavení a opravy na reálném stroji či vyzkoušet si servis elektromobilů, předcházet úrazům a řešit krizové situace.

Jedinečnou příležitostí pro využití virtuální reality je i nově vybudovaná speciální učebna sváření s virtuálním svářecím trenažerem, která představuje nejen výuku sváření v příznivém zdravém ovzduší v učebně bez škodlivých látek, ale znamená i úsporu materiálu při trénování způsobů svařování, šetří čas a zařízení. Na počítači lze následně pak ověřit kvalitu svařovaného spoje a jeho pevnost. 

 

ZDROJ

PaedDr. Ivana Nechvátalová

Akademie řemesel Praha – SŠT