Webové stránky = váš nejlepší prodejce

Webové stránky má dnes každá firma, která chce růst. Ovšem mít stránky samo o sobě nestačí. Je potřeba na ně jednak stabilně přivádět návštěvníky, jednak tyto návštěvníky měnit na spokojené zákazníky a následně s nimi dále pracovat a vést je k opakovaným nákupům. Naštěstí žijeme v době, kdy nám moderní digitální technologie tohle všechno umožňují a firemní web se tak snadno přemění na vašeho nejlepšího prodejce, který bude generovat nové obchodní příležitosti takřka na autopilota 24/7/365. Tyto nástroje navíc dokážou firmě pomoci zautomatizovat celý prodejní proces – od přivádění nových zákazníků až po následné poprodejní aktivity.Více informací naleznete zde.

Zdroj: Lukáš Bárta, ředitel,
Buldok Marketing s.r.o.
www.buldok-marketing.cz