Zaměstnanci jako klíčový faktor úspěchu firmy – laxnost a neochota učit se nové bude do budoucna přítěží

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) realizuje v tomto roce svůj hlavní projekt zaměřený na podporu drobného podnikání – Rok malého podnikání 2020. Ten má hlavní dvě cílové skupiny: živnostníky a malé firmy. Třetí nezávislý průzkum agentury IPSOS pro tento projekt AMSP ČR přináší výsledky z oblasti názorů podnikatelů na současnou situaci kolem koronavizové krize ve vazbě na zaměstnance Sběr dat se uskutečnil v září 2020 a zúčastnilo se jej 200 zaměstnavatelů z řad malých a středních podniků (MSP).

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jak podnikatelské subjekty pohlížejí na současnou situaci, pokud jde o zaměstnance.

Hledání nových zaměstnanců je pro 3/4 firem obtížné. Jako největší problém vnímají nedostatek kvalitních zaměstnanců na trhu práce. Průzkum jen dokládá dlouhodobou situaci na trhu práce, kde je o kvalitní pracovníky nouze. Kvalitními ovšem není myšleno jen „vysoce kvalifikovaní“, ale zejména lidé s opravdovým zájmem pracovat, a to i manuálně.  Tito pracovníci mizí, a firmy zjistily, že jedinou šancí jsou cizinci, kteří jsou ochotni pracovat v logistice, ve skladu, v manuálních profesích, a rozhodně po pár dnech neodcházejí jako čeští zaměstnanci. 

HLAVNÍ ZÁVĚRY

  • Hledání nových zaměstnanců je pro ¾ firem obtížné. Jako největší problém vnímají nedostatek kvalitních zaměstnanců na trhu práce.
  • Pokud jde o zdroje při hledání nových zaměstnanců, firmy mají nejlepší zkušenosti s osobním doporučením a webovými portály.
  • V rámci opatření v současné situaci bylo 33 % firem nuceno snižovat odměny/bonusy, 14 % sáhlo k propouštění.
  • 62 % firem vnímá aktuálně vytváření finančních rezerv jako jednu ze svých priorit.
  • Na vzdělávání zaměstnanců firmy ani v současné době nerezignují, jen 22 % firem bude snižovat výdaje na tuto oblast. 44 % firem se domnívá, že se vzdělávání bude posouvat více online. 

POKRAČOVÁNÍ AKTUALITY K PRŮZKUMU ZDE

PRŮZKUM NALEZNETE ZDE

ANALÝZU NALEZNETE ZDE

TISKOVÁ ZPRÁVA ZDE